Colofon

Auteurs:

Sjikke Mulder & Heleen Untied

Illustraties:

Jeanette Ensing
www.ensing.info

Uitgave:

NoordPRoof Producties
Industrieweg 14
9781 AC Bedum
www.noordproof.nl

 

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van:  J.B. Scholtenfonds

Wil je het boek bestellen? Dat kan hier