Pioniers van de babyboomgeneratie

De vrouwen van de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1955) hebben nu de leeftijd bereikt waarop ze stoppen met werken. Zij zijn de eerste generatie vrouwen die carrière maakte in een tijd dat de man als kostwinner de norm was. Zij zijn de pioniers van hun generatie en hebben geen rolmodellen. Ze hebben hun hele leven gewerkt, kregen kinderen en verzorgden hun ouders, maar zijn steeds blijven werken.

Een nieuwe levensfase

Nu ze het arbeidsproces gaan verlaten maken ze een transitie door naar een nieuwe invulling van hun leven en dat is een proces om bij stil te staan. Hoe ervaren ze het om niet meer te werken? Hoe hebben ze afstand genomen van het werk? Hoe kijken ze terug op dit proces en hoe ziet hun leven eruit in deze nieuwe levensfase? Vielen ze in ‘het zwarte gat’?

Vrouwenarbeid sinds de Tweede Wereldoorlog

De ervaringen van 21 geïnterviewde vrouwen vormen het hart van dit prachtig geïllustreerde boek: hoe maakten zij dit proces door en wat raden ze anderen aan? Ook worden de veranderingen sinds de Tweede Wereldoorlog op het gebied van vrouwenarbeid belicht en bevat het boek waardevolle tips en adviezen.

Ervaringsdeskundigen

Auteurs Sjikke Mulder en Heleen Untied hebben zelf ervaren hoe het is om na een (lang) werkzaam leven te stoppen met werken. Hun eigen ervaringen waren mede aanleiding voor dit boek, dat een feest van herkenning is voor alle vrouwen die al zijn gestopt met werken of dit binnenkort gaan doen.